Üdvözöllek a Wellgold világában!  Well Gold Kft.   +36-30/55-243-77  +36-30/22-62-478   Biztonság a bizonytalan időkben is!

Befektetési arany
Aranyrudak
Hírlevél
Neve:
E-mail cím:
Napi arany árfolyam
USD/uncia
30 napos

További grafikonok ...

1 Euró = Ft

 

Általános Szerződési Feltételek    (Á.SZ.F.)

Egyösszegű vásárlás esetén:

 

I.    Általános tudnivalók

Az eladó, a   WELL GOLD Kft.   Székhely: 5630  Békés  Málna u. 9.    Cégjegyzékszám: 04-09-011465      Adószám: 23818231-2-04   

NEHITI engedély szám: PR 68-48

nemesfémekkel kereskedő társaság, amely a vevőnek beszerzésre kínál fel nemesfémeket (arany és ezüst) lapka, tömb és érme formájában hazaszállítással illetve tárolással egybekötve. A termékek árát a pénzügyi és nyersanyag piacingadozása befolyásolja, amelyre az eladó társaságnak nincs ráhatása, amely a megrendelés, a teljesítés és elállás időszaka alatt léphet fel. Ezen oknál fogva az árak alapvetően szabadon mozognak.

II.    Fizetés

Megrendelési szándék esetén, rögzítjük a vételárat, és egy előleg számlát állítunk ki a rögzített árról, termékről. A számlát átadjuk, vagy elektronikus úton megküldjük a vásárló részére. A rögzített ár a nap folyamán érvényes, és erre árgaranciát vállalunk normál piaci körülmények között, mely idő alatt önnek a teljes összeget át kell utalnia, vagy banki pénztárba be kell fizetnie a számlán szereplő bankszámlaszámra, és az utalásról hitelt érdemlő igazolást küldenie e-mail-en részünkre (e-mail cím: wellgold@wellgold.hu ) napon belül. Ha banki pénztárba fizeti be a vételárat, akkor a teljesítési igazolás megküldése részünkre nem szükséges. Amennyiben ez megtörténik napon belül, úgy az előleg számlán feltüntetett ár érvényessé válik, az árfolyamváltozás kockázatát magunkra vállaljuk. Ekkor küldjük meg Önnek a végleges visszaigazolást, már változatlan árral. Az áru átadására kizárólag a teljes vételár beérkezte után kerülhet sor.

Amennyiben nem sikerül napon belül átutalnia vagy banki pénztárba befizetnie a vételárat, az árgaranciánk megszűnik, és már csak a mindenkor érvényes, aktuális áron tudjuk Önnek a kért árut eladni. Az árakról mindig tájékozódni tud a honlapon. Ha napon belül nem teljesíti a fizetést, vagy nem  értesít minket az utalásról, úgy a tudomást szerzés időpontjában érvényes áron tudjuk Önnek az árut eladni. Erről természetesen tájékoztatót küldünk, mikor is az új ár ismeretében Önnek jogában áll élni a vétellel, illetve jogában áll elállni az ügylettől, mikor is haladéktalanul visszafizetjük a teljes összeget, a banki költségek levonásával. Ha a feltételes visszaigazolásunkra semminemű befizetés, utalás nem történik, azt jogszerű elállásnak tekintjük, Önt ebből eredően hátrány nem érheti.

A vételárat forintban befizetheti, illetve átutalhatja az, OTP Banknál vezetett számlánkra:   11733254-20000136 számla számra.

Visszavásárlás esetén, az áru minőségi átvételét követően kerül átutalásra a vételár, az eladó részére.

III. Ellenérték (Ár)

Az eladási árak a mindenkori napi aktuális Londoni Nemesfémtőzsde áraihoz, vagy a termék tényleges piaci viszonyokhoz igazított áraihoz igazodnak. A termék ára tartalmazza a kereskedelmi árrést, adminisztrációs költségeket, vételi biztosítások, vételi szállítások költségeit.

A termék ára nem tartalmazza az eladás során felmerülő biztosítási és szállítási díjakat. Ezek a költségek a mindenkor érvényes szállítási díjak. Szállítási módtól függ, amelyet a megrendelőnek pótlólagosan kell megfizetni.

IV.   Felelősség, szavatosság, jótállás

Az eladó felelősége ki van zárva a következő esetekben: politikai zavargások, előre nem látható politikai, jogi, adózási, gazdasági viszonyok változása, továbbá a piacon bekövetkező kényszerváltozások és szállítási elégtelenségek, állami szabályozások és tilalmak, és vandalizmus esetén, amelyek késedelmes vagy lehetetlenné teszik a  visszavásárlást, vagy az egész teljesítést megnehezítik. Ugyanaz érvényes háború és más állami beavatkozás esetén is. Az eladó nem felelős a szállító cég hibáiért, illetve a szállítás során bekövetkező a megrendelő által idejében nem megadott címváltozásért.

V. Költségek

Valamennyi megrendeléssel kapcsolatban felmerülő költség megfizetéséért, kétség esetén a megrendelő a saját (tárolt) árujával felel. Teljesítetlen fizetés esetén a költségek a termék értékéből kerülnek levonásra.

VI. Garancia árszámítás visszavásárlás esetén

Az eladó garantál egy mindenkori visszavásárlási jogot a tőle megrendelt termékekre. A visszavásárlás a bevizsgáláskor érvényes Londoni Nemesfémtőzsdei ár mínusz 3 % levonása  utáni áron történik.

VII.  Adózás

A vevő felelős a bármely jelen jogügylet teljesítésével felmerülő adó bejelentésért és szabályozásáért. Az eladó nem vállal felelőséget az adójogi szabályozás változásért, az adó és illetékmentességért vagy a termékértékesítés után fizetendő adó és vámok emeléséért. Az adózás és az egyéb felmerülő adózási költségek a vevőt terhelik, a saját lakóhelye szerinti adózási előírásoknak megfelelően. A vevő egyedül felel az adózási költségekért. Ajánlott egy adószakértővel történő konzultáció.

VIII.  Értékingadozás és kockázat

A nemesfém egy nyersanyag, amelynek piaci ára általában ingadozó. Annak ellenére, hogy a természetben előfordulnak, mesterségesen nem reprodukálhatók, és ez nem nyújt garanciát a jövőbeli állandó értékhez. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a folyton változó piaci hatások befolyásolhatják a nemesfémek értékét.

Az eladó elhárít minden kár iránti felelőséget. Az ármozgás történhet akár pozitív, akár negatív irányba. Ebből az okból kifolyólag az árak beszerzés időpontjáig, csupán irányadóak. Ezért a nemesfém vásárlókat az eladó lebeszéli a kölcsönvett pénzeszközökkel történő vásárlásról.

IX.  Érvényesség

Az ÁSZF.-et kell alkalmazni minden vevő és eladó között létrejött nemesfém, és annak kiszállításáról szóló szerződésre. A szóbeli megállapodások nem tekinthetők elismertnek.

 Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a törvényi változások következtében az ÁSZF-et megváltoztassa. A módosítások a felek között annak kihirdetését követő 14. lépnek hatályba. Amennyiben valamelyik rendelkezés érvénytelen, úgy a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

X. Joghatóság

A Magyar Köztársaság joga az irányadó. Kétség esetén az elsődleges Európai Uniós jog az irányadó. Valamennyi bírósági eljárásra Kizárólag az eladó társaság székhelye szerinti bíróság az illetékes.

 

Folyamatos díjas Arany vásárlás esetén érvényes Szerződési Feltételek:

Az ügyfél folyamatos  díjfizetéssel, előre meg nem határozott célösszeggel befektetési aranyat vásárol szolgáltatótól.

Célösszeg:   Korlátlan    –    Szolgáltatási díj / kaució: Nincs    –   Díjfizetés:   Minimum 10.000 Ft / hónap

 

1. Az ügyfél folyamatos díjas fizetéssel, Befektetési Arany vételére ajánlatot tesz a Szolgáltató felé.

2. Szerződés aláírásakor az Ügyfél Szolgáltatási díjat nem fizet a Szolgáltatónak. A szerződés megkötését követően a Szolgáltató kedvezményes, törzsvásárlói áron ad el aranyat az Ügyfél számára, a következő pontban meghatározott feltételek szerint.

3. Az Ügyfél befizetéseiről, és az általa  megvásárolt arany mennyiségről a szolgáltató nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban többek között a befizetések, normál és a törzsvásárlói áron vásárolt mennyiségek, vannak fel tüntetve. A törzsvásárlói áron feltüntetett mennyiség csak akkor érvényesíthető, ha Ügyfél által megvásárolt arany mennyisége, törzsvásárlói áron is elérte az 50 grammot. De ettől függetlenül a normál áron nyilvántartott mennyiségek akár 10 grammos kiszerelésekben is elvihetők. Amennyiben ügyfél által vásárolt arany mennyiség eléri törzsvásárlói áron  az 50 grammot, akkor a továbbiakban már a törzsvásárlói áron megvásárolt mennyiségek az irányadók.

4. Ügyfél a Keretszerződésben meghatározott első befizetést - mely legalább az első havi minimum befizetés

összege - az Ügyfél általi aláírásától számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató bankszámlájára befizeti.

5. Szolgáltató a Keretszerződéstől egyoldalúan, indoklás nélkül elállhat, különösen, ha a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül nem érkezik meg Szolgáltató bankszámlájára az első befizetés összege.

6. Aranyvásárlás ütemezése:

Az ügyfél tetszőleges összegekkel, de minimum havi 10.000 Ft értékben vásárol aranyat Szolgáltatótól. A vásárlás Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással vagy befizetéssel valósul meg. A számlájára érkezett összeg – átutalási, vagy befizetési díjjal csökkentett értékén – a beérkezés napján esedékes aktuális árfolyamon aranyat ad el ügyfélnek.

Szolgáltató saját készletéből értékesít aranyat Ügyfélnek, melyet letétbe helyez az Ügyfél számára, s azt 1/100g pontossággal nyilvántartja. Ügyfelet minden vásárlási tranzakciót követően e-mailben tájékoztatja a letétbe helyezett arany mennyiségéről.

7. Díjak: A Szolgáltató szolgáltatási díjat  nem számol fel. Kivétel a befizetéskor, ill. átutaláskor keletkező költségek.

8. Nyilvántartás: Szolgáltató pontos nyilvántartást vezet ügyfél által vásárolt arany mennyiségéről. A nyilvántartás tartalmazza a befizetések alapján Törzsvásárlói áron, illetve Normál áron megvásárolt arany mennyiségét 1/100 g pontossággal. A nyilvántartásban található arany mennyiséget Szolgáltató fizikai formában – letétbe helyezve – biztosítja.

9. Amennyiben Ügyfél befizetései nem érik el a havi minimum befizetést, úgy Szolgáltató felhívja figyelmét erre a mulasztásra. Az elmaradt befizetések utólagos pótlásával a szerződés érvénye tovább folytatódhat. Amennyiben két alkalommal egyenként három hónapot meghaladóan nem érkezik sem befizetés, sem szüneteltetés iránti kérelem az ügyfél részéről, akkor a Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani. Ebben az esetben az ügyfél által Normál áron megvásárolt aranymennyiséget a Szolgáltató az ügyfél rendelkezésére bocsájtja.

Ha ügyfél 10.000 Ft-nál nagyobb összegben vásárol aranyat, a befizetett összeg erejéig teljesül a minimum befizetésre vállalt kötelezettsége. (Pl. 50.000 Ft befizetés esetén 5 hónapra teljesül a minimum befizetési kötelezettség.)

10. Visszavásárlás: Amennyiben az Ügyfél szeretné eladni a számlán felhalmozott aranyát, mielőtt még a törzsvásárlói ár szerinti mennyisége elérné az 50 grammot, akkor azt a Normál vásárlási ár szerinti mennyiségben teheti meg,  a mindenkori visszavásárlási áron. Az arany fizikai formában minimum 10 grammos kiszerelésekben vihető el.

A Szolgáltató az általa forgalmazott befektetési aranyra visszavásárlási garanciát ad, a mindenkori visszavásárlási árfolyam szerint. Amely a mindenkori aktuális világpiaci ár, mínusz három százalék.

11. A megvásárolt arany fizikai formában történő átvételének szabályai: Arany átvételére csak 10g és a feletti tömbökben van lehetőség. Amennyiben a nyilvántartott arany mennyiség átváltásánál – 10 g-nál kevesebb – úgynevezett maradvány mennyiség, akkor azt a Szolgáltató az aktuális visszaváltási árfolyamon megvásárolja. ill. az ügyfél kiegészítheti az összeget az aktuális árfolyamon a 10 gramm eléréséig. Ha Ügyfél nem kívánja folytatni az arany megtakarítási programot, és a maradvány mennyiségnek nem kéri a visszavásárlási árát, akkor a megtakarításából származó maradvány mennyiség átvezetődhet az ügyfél által meghatározott másik programba is.

12. Letétkezelési szolgáltatás Szolgáltató a Befektetési Aranyat letétbe helyezi, s annak őriztetéséről, illetve felügyeletéről gondoskodik.

Szolgáltató a nála letétbe helyezett Befektetési Aranyról nyilvántartást vezet és Letéti Igazolást bocsát ki Ügyfél részére.

13. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben adataiban változás áll be, arról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából eredő, a jelen Keretszerződés tekintetében felmerülő károkért az Ügyfél tartozik felelősséggel.

14. Ügyfél igazolja, hogy a Szolgáltató, illetve annak ügynöke megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű rendelkezéseket, és azokat az Ügyfél tudomásul vette.

15. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy nincs befolyása a Befektetési Arany árfolyamára, az adásvétel során nem garantálható nyereség, sőt az Ügyfélnek akár a veszteség kockázatával is számolnia kell.

16. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató csak hiánytalanul kitöltött dokumentáció esetén szolgáltat.

17. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy hibás adatközlésből, illetve szolgáltatónak nem fel róható károk miatt, nem jogosult igényt támasztani Szolgáltató felé.

18. Ügyfél hozzájárul, hogy adatait a Keretszerződés teljesítése, valamint törvényi kötelezettsége miatt a Szolgáltató kezelje. A Szolgáltató kijelenti, hogy az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvényeknek megfelelően jár el. Az ügyfél kedvezményezettet is jelölhet meg, egy a szerződéshez csatolt  hitelesített mellékletben.

19. Szolgáltató szabadon, egyoldalúan módosíthatja a Keretszerződést, valamint jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege online megtalálható Szolgáltató weboldalán. A módosításnak visszaható hatálya nincs.

20. A Keretszerződést bármelyik szerződő fél azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a másik fél megsértette a Keretszerződésben foglalt kötelezettségeit.

21. Kommunikáció: Hivatalos dokumentumokat – szerződés, számla, letéti igazolás – Szolgáltató postán juttatja el Ügyfélnek, illetve átvehető Szolgáltató ügyfélszolgálatán.

Aktuális vételi tranzakciók adatairól (árfolyam, arany mennyisége Normál ár, és Törzsvásárlói ár szerint) Szolgáltató e-mailben tájékoztatja ügyfelet.

22. A keretszerződést Ügyfél kettő példányban írja alá, amelyből egy példány az Ügyfelet, egy példány a Szolgáltatót illeti meg. Vita esetén a Keretszerződésnek a Szolgáltatónál lévő példánya tekintendő érvényesnek.

23. Ügyfél kijelenti, hogy az ÁSZF- ben foglaltakat elolvasta, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

24. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén, a szerződő Felek alávetik magukat az illetékes Bíróság eljárásának.

 

 

WELL GOLD Kft.

Székhely: 5630 Békés Málna utca. 9.  

Cégjegyzékszám: 04-09-011465     

Adószám: 23818231-2-04

NEHITI eng.sz.:PR68-48